Adresa :Rr.”Zija Shemsiu”, pn. 60000 Gjilan

Tel :+381 280-390-112

Verifikoni dokumentet të nënshkruara në mënyrë dixhitale
Mesazh informues

Ngarko një dokument PDF të nënshkruar për të kontrolluar nëse nënshkrimet dixhitale janë të vlefshme. Ne nuk do ta ruajmë përmbajtjen e dokumentit tuaj. Ne e mbajmë atë jo më gjatë se sa është e nevojshme për të vërtetuar nënshkrimet e tij dixhitale.

Ju lutem ngarkoni fajllin për verifikim. Formati i lejuar është .pdf me madhësi deri 25MB