Adresa :Rr.”Zija Shemsiu”, pn. 60000 Gjilan

Tel :+381 280-390-112

E-mail :info@uni-gjilan.net


Moduli për kërkimin e diplomave të publikuara
Lista e diplomave të publikuara Kërko
Page 0 of 0