Adresa :Rr.”Zija Shemsiu”, pn. 60000 Gjilan

Tel :+381 280-390-112


Shiko statusin e diplomës
Dokumentet që duhet dorëzuar patjetër tek zyra e diplomave janë:

1. Raporti për verifikimin e të dhënave të aplikuesit

2. Fletepagesa e diplomës


Orari për tërheqjen e Diplomave

E HËNË, E MËRKURE DHE E PREMTE në këtë kohë: 9:00 - 12:00 dhe 14:00 - 15:00.

Adresa: Rr. ”Zija Shemsiu” pn. 60000 Gjilan

Zyra për diploma