Adresa :Rr.”Zija Shemsiu”, pn. 60000 Gjilan

Tel :+381 280-390-112

Lista e CV-ve të stafit menaxherial dhe akademik