Adresa :Rr.”Zija Shemsiu”, pn. 60000 Gjilan

Tel :+381 280-390-112

E-mail :info@uni-gjilan.net

Konkatoni me ne:


Adresa

Rr.”Zija Shemsiu” pn. 60000 Gjilan, Republika e Kosovës

Telefoni:

+381 (0) 280-390-112