Adresa :Rr.”Zija Shemsiu”, pn. 60000 Gjilan

Tel :+381 280-390-112

E-mail :info@uni-gjilan.net

Rezultatet e aplikimit të afatit pranues në Universitetin "Kadri Zeka" Gjilan
Shiko rezultatet

00
00
00
00

Shërbimet

Aplikoni, shkarkoni pagesa apo raportoni ndonje parregullsi.

Aplikimi online

Aplikoni online për pranim në universitet

Aplikimi për diplomë

Aplikoni online për diplomë.

Aplikimi për transfer/indeks

Aplikoni online për t'u transferuar në Universitetin "Kadri Zeka"

Pagesat

Shkarkoni fletëpagesat për të gjitha llojet e pagesave.